Lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne (LUU)

Bøger til forlag

På alle de erhvervsskoler, som udbyder henholdsvis hele vvs-energi- eller elektrikeruddannelsen, er der nedsat lokale uddannelsesudvalg.

De overordnede opgaver for uddannelsesudvalget er at rådgive skolen og det lokale erhvervsliv i spørgsmål, der vedrører vvs-energi- og elektrikeruddannelserne.

Uddannelsesudvalgets opgaver er:
 • at rådgive skolen om tilrettelæggelse af elektriker- og vvs-energiuddannelserne
 • at kvalitetssikre undervisningen på elektriker- og vvs-energiuddannelserne
 • at rådgive om kvalitetssikring af elektriker- og vvs-energiuddannelsernes praktikdel
 • at godkende den lokale undervisningsplan
 • at rådgive om udbuddet af valgfrie specialefag på elektriker- og vvs-energiuddannelsen jf. det lokale erhvervslivs behov
 • at rådgive skolen om indretningen af værksteds- og undervisningslokaler
 • at rådgive skolen om tilrettelæggelse af skolepraktikken
 • at kvalitetssikre skolepraktikken
 • at medvirke til at udbygge og sikre et godt samarbejde mellem skole og det lokale erhvervsliv
 • at rådgive skolen om praktikpladsopsøgende aktiviteter
 • at rådgive skolen om behovet for konkrete efteruddannelseskurser i løbet af året

Hvem er medlem?

Det lokale uddannelsesudvalg består normalt af tre medlemmer fra henholdsvis TEKNIQ og Dansk El-Forbund/Blik- og Rørarbejderforbundet. Derudover udpeger skolen en repræsentant for ledelsen og lærerne, og udvalget afgør, om der skal udpeges en repræsentant for eleverne.

Skolerepræsentanten er sekretær for udvalget, men kan vælge at tage en lærer med som referent.

I det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen deltager der en repræsentant for El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat to gange årligt. Der er mulighed for yderligere deltagelse fra uddannelsessekretariatet. Se det nye koncept her.


I det lokale uddannelsesudvalg for vvs-energiuddannelsen deltager der en repræsentant fra El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 1 gange årligt.

Hvem kan udpeges?

TEKNIQs repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen udpeges i samråd med de lokale kredsforeninger.

For at blive udpeget som medlem af det lokale uddannelsesudvalg kræves det, at man
 • er erhvervsaktiv
 • selv uddanner lærlinge
 • har lærlinge på skolen
 • er aktiv på uddannelsesområdet

Udpegningen til de lokale uddannelsesudvalg sker for en 4-årig periode, og perioden følger valg af erhvervsskolens bestyrelse.

Hvor ofte afholdes møder?

Der afholdes ca. 4 møder årligt i udvalgene, og møderne ligger som regel i dagtimerne.

På møderne drøftes aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål, og der er også mulighed for at diskutere de enkelte skolers kvalitet og udveksle erfaringer.

Årligt heldagsmøde

En gang om året indbyder TEKNIQ og Dansk El-Forbund/Blik- og Rørarbejderforbundet deres respektive repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg til et heldagsmøde, hvor der bliver drøftet uddannelsespolitiske spørgsmål sammen med forbundssiden.


Senest opdateret 29-03-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.