Få en studerende i praktik

Få en studerende i praktik

Både installatør- og energiteknologstuderende skal i praktik i en virksomhed i op til 3 måneder – som regel i løbet af 4. semester.

Den studerende skal ikke have løn under praktikopholdet, men modtager fortsat SU.

Formål

Den studerende skal have mulighed for at afprøve og kombinere sin teoretiske viden med de praktiske kompetencer og opgaver i en virksomhed, som herved bibringer den studerende erhvervskompetencer inden for specialet.

Fordele for virksomheden

Ved at tage en studerende i praktik får virksomheden:
  • En unik mulighed for at præge og kvalitetssikre fremtidens installatører
  • Sparring og input til løsning af fx en udviklingsopgave i virksomheden
  • Se det som en ”gratis” prøvetid for en kommende ny medarbejder
  • Mulighed for at inddrage den studerende i virksomhedens aktuelle arbejdsopgaver

Krav til praktiksted

  • Virksomheden skal have arbejdsopgaver, der er relevante for en installatørstuderende
  • Forsikre den studerende på samme måde som virksomhedens øvrige ansatte
  • Der skal indgås en skriftlig praktikaftale mellem virksomheden, skolen og den studerende, hvor praktikken beskrives og godkendes
  • Læse og godkende en kort afrapportering af praktikforløbet skrevet af den studerende
  • Udfylde en 1-sides evalueringsskema

Hvornår kan praktikken starte?

Erhvervsakademierne sender normalt de studerende i virksomhedspraktik med start i januar/februar eller i juni/august.


Senest opdateret 06-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.