Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581

2891 5520joergen-prosper-soerensen

Jørgen Prosper Sørensen

Uddannelsespolitisk konsulent

jps@tekniq.dk

7741 1525

2851 7125

Installatøruddannelserne

Installatøruddannelsen

Installatøruddannelsen for el eller vvs (installatør AK) er en kort videregående erhvervsakademiuddannelse af 2 års varighed.

Som installatør har man en integreret viden om virksomhedsdrift, entreprisestyring, organisatoriske, økonomiske, tekniske og miljømæssige forhold i forbindelse med opgaver inden for udførelse, projektering, konstruktion, dimensionering, optimering og service af tekniske installationer.

Efter gennemgået uddannelse med bestemte valgfrie fag opfylder man Sikkerhedsstyrelsens regler for deltagelse i en autorisationsgivende prøve og efter gennemført og bestået autorisations prøve, vil man kunne starte selvstændig virksomhed (teknisk ansvarlig) eller blive ansat som installatør eller overmontør i en el- eller vvs-virksomhed.

Du kan få mere at vide om uddannelsen ved at henvende dig til det nærmeste af de erhvervsakademier, der er godkendt til uddannelsen.

Praktik

Som led i uddannelsen skal den studerende ud i 3 måneders praktik i en virksomhed. Praktikken kan sidestilles med det fuldtidsjob, du kan varetage som færdiguddannet installatør. Praktikken skal give indsigt i virksomhedspraksis.

Fordele for virksomheden ved at tage en studerende i praktik

Ved at tage en studerende i praktik får virksomheden:
  • En unik mulighed for at præge og kvalitetssikre fremtidens installatører
  • Få sparring og input til løsning af f.eks. en udviklingsopgave i virksomheden
  • Se det som en ”gratis” prøvetid for en kommende ny medarbejder
  • Mulighed for at inddrage den studerende i virksomhedens aktuelle arbejdsopgaver

Installatørpris

TEKNIQ Arbejdsgiverne har stiftet en Installatørpris, der hvert år tildeles dén elinstallatørstuderende og dén vvs-installatørstuderende, som har opnået højeste karaktergennemsnit gennem hele studiet på det enkelte akademi.


Installatørprisen overrækkes i forbindelse med akademiernes dimissioner – både sommer- og vinterdimissioner.


Senest opdateret 12-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.