Gulpladebiler

Dagbevis til privatkørsel i gulpladebil

Installationsbranchen benytter gulpladebiler i meget stort omfang. Nogle er almindelige stationcars, mens andre er rullende værksteder.

Gulpladebiler, hvor momsen er trukket fra ved købet

Reglerne for gulpladebiler under 4 tons, og hvor købsmomsen er trukket fra, er afhængige af, om bilen er specialindrettet eller ej. Det er SKATs konkrete vurdering, der bestemmer, om en gulpladebil er specialindrettet.

Det er samme regler, uanset om bilen kører på diesel, benzin eller el.

Specialindrettede eller ej

Momenter, der taler for at gulpladebilen er specialindrettet:

 • Et større køretøj (fx kassevogn)
 • Køretøjet egner sig ikke som alternativ til en privat bil.
 • Der er et erhvervsmæssigt behov for, at køretøjet er indrettet på den specielle måde.
 • Det specialindrettede køretøj er nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde.
 • Der er indrettet med fastspændte reoler, der fylder det meste af lastrummet, som følge af et erhvervsmæssigt behov 
 • Der er nødvendigt værktøj og materialer, der er beskidt som følge af den erhvervsmæssige benyttelse
 • Der er indrettet erhvervsbetingede installationer ved siden af chaufførpladsen, og køretøjet bærer præg af erhvervsmæssig benyttelse. 
Momenter, der taler imod specialindretning:
 • Køretøjet er smart og egnet til privat anvendelse
 • Ren og pæn indretning
 • Firehjulstrækker uden det er erhvervsmæssigt nødvendigt.
 • Varebiler af kategori stationcar og pick-up som udgangspunkt ikke opfylder kravene.

TEKNIQ anbefaler derfor, at virksomheden får en skriftlig forhåndsudtalelse fra SKAT inden købet af bilen.

Specialindrettede gulpladebiler

Kørsel mellem hjem og arbejde er tilladt, hvis
 • der er et erhvervsmæssigt behov 
 • at køretøjet er specialindrettet 
 • det specialindrettede køretøj er nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde.
Reglerne om kørsel mellem skiftende arbejdssteder er derfor ikke relevante for specialindrettede køretøjer.

Der kan ikke fås kørselsfradrag samtidig med, man benytter reglerne og beskatning af specialindrettet gulpladebil. 

Svinkeærinder
Der kan i tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde foretages svinkeærinder på op til 1.000 km/år, som fx at aflevere/hente børn eller handle. Små korte svinkeærinder, der ikke afviger mere end højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede rute, medregnes ikke til de 1.000 km/år.

Afhentning af kollega
I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. 

Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden

I arbejdstiden må der køres til spisning eller afhentes mad. Uden for arbejdstid kan der køres til spisning eller afhentes mad efter reglerne om svinkeærinder på vej hjem fra arbejde.

Ikke-specialindrettede gulpladebiler

I ikke-specialindrettede biler er kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat. Der er dog nogle få tilfælde, hvor kørsel mellem hjem og arbejde er tilladt. 

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gang om året
Kørsel mellem hjem og arbejde anses som i virksomhedens interesse, når køretøjet er anvendt i forbindelse med arbejdet.
Det kan fx være kørsel til et møde, et kursussted eller en lufthavn med henblik på videretransport til møde. 

Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde må foretages 25 gange årligt. Kører man fx ud den ene dag og kører hjem en anden, tæller kørslen to gange. 


Afhentning og afsætning af kollegaer
I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejde kan der afhentes/afsættes kollegaer, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation. 
Ved denne undtagelsesvise kørsel mellem hjem og arbejde må der ikke køres svinkeærinder i tilknytning til kørslen. Ingen afhentning og afsætning af børn. 

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i ikke-specialindrettede køretøjer
Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder anses for at være foretaget i virksomhedens interesse med fuld fradragsret for købsmomsen på betingelse af: 
 • at vare- eller lastmotorkøretøjet er forsynet med det for arbejdet relevante værktøj 
 • der er etableret et lager på medarbejderens bopæl 
 • at virksomheden har ret til fuld skattemæssig afskrivning på vare- eller lastmotorkøretøjet 
 • at medarbejderne ikke må og ikke anvender vare- eller lastmotorkøretøjerne til private formål. 
Det kan også være lejlighedsvis kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lign.

Der kan køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og det faste forretningssted. 

Skiftende arbejdssteder
Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejde i den momsregistrerede virksomheds tjeneste, men uden for virksomhedens faste forretningssted. Ved bedømmelsen af, om der køres mellem skiftende arbejdssteder, er det ikke afgørende, hvor lang arbejdsperioden er det enkelte sted, eller hvor mange arbejdssteder, den pågældende har. Det er kun afgørende om det er forskellige arbejdssteder uden for virksomhedens faste forretningsadresse. 


Det centrale kriterium for, om der foreligger skiftende arbejdssteder, er arbejdets - fagets - karakter. Der skal være tale om arbejdssteder, der skifter geografisk på grund af arbejdets karakter, fordi arbejdsfunktionen på et sted er tidsbegrænset. 

Kørsel mellem hjem og arbejde som led i en vagtordning 
Kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted som led i en vagtordning anses ikke for privat kørsel på betingelse af, at: 
 • man kan kaldes ud til mindst en adresse, der ikke er firmaets
 • kørslen er udtryk for et nødvendigt forretningsmæssigt behov 
 • motorkøretøjet er udstyret med værktøj eller lignende, som de forekommende reparationer kan udføres med 
 • brugeren har fået er klart forbud mod at bruge bilen privat 
 • der er lavet en vagtplan, og der er rapportpligt over udkald m.v. 
 • det kan konstateres hvilket motorkøretøj, der er brugt til de enkelte vagter 
 • antallet af motorkøretøjer står i rimeligt forhold til vagtordningens omfang 
 • den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden.

Medarbejdere, der er omfattet af en vagtordning, hvor de skal være til rådighed døgnets 24 timer kan deltage i særlige familiefester og lignende inden for området, uden at køretøjet anses for at være benyttet privat. 

Familiebesøg og idrætsarrangementer, som fx deltagelse i ugentlig fodboldtræning, falder derimod ikke inden for den type arrangementer, der kan tillades. 


Der skal være tale om en reel tilkaldevagt. En telefonliste hvor man blot ringer videre til den næste, hvis den første på listen ikke kan komme anses ikke for tilstrækkelig til at opfylde kravene. 

Tilkaldevagt hele året rundt anerkendes ikke som reel.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden
Ikke-specialindrettede køretøjer kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad, når det foregår i arbejdstiden. 
Kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden betragtes som privat kørsel, og denne kørsel er derfor ikke tilladt.

Privat kørsel kan udløse skat, moms og privatbenyttelsesafgift

Hvis reglerne ikke følges, kan det udløse skat af bil til rådighed eller efter reglerne om privat brug af specialindrettede køretøjer.

Det kan endvidere være en overtrædelse af momsreglerne, således at der skal betales moms og privatbenyttelsesafgift af køretøjet.

Hvis man medbringer en kollega af egen drift som en privat tjeneste, er der tale om privat kørsel, og vedkommende skal beskattes af fri bil eller eventuelt efter reglerne for privat brug af specialkøretøjer.

Læs mere om køb af dagsbeviser, hvis en gulpladebil skal bruges privat.


Senest opdateret 23-07-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.