Akkordaftaleseddel for arbejde, som udføres efter Rørprislisten