Færre byrdelettelser de seneste 10 år

Opdateret: 16. maj 2023
Administrative byrder