Analyser

TEKNIQ Arbejdsgivernes analyser på det erhvervspolitiske og økonomiske område.
Fremtidens forretning
Grøn omstilling og digitalisering indeholder i dag - og i de kommende år - de forretningsmuligheder, der har størst indvirkning på installations- og industrivirksomheders omsætning.
Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling
I disse analyserapporter ser vi nærmere på den grønne omstilling frem mod 2030 med særligt fokus på de områder, der vurderes relevante for elektrikere og VVS-energiuddannede.
Slip data fri
Vigtige data går til spilde, når fjernaflæste målere til el, vand og varme følger forbruget i landets bygninger.
El-branchens bidrag til at nå Danmarks klimamålsætninger
Energieffektivitet er en af grundstenene i den grønne omstilling, og hele 81 procent af Folketingets mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030 er derfor afhængig af en stærk el-branche. Alligevel lider området under politisk underprioritering. TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har derfor i samarbejde med Valcon udarbejdet en rapport, der peger på en række konkrete løsninger, som kan sætte yderligere gang i den grønne omstilling.
Analyse af el-installationsvirksomheders kompetencebehov i relation til opgaver i industrien
I denne analyserapport undersøges El-branchens kompetencebehov hos elektrikere i relation til installationsvirksomhedernes udførelse af arbejdsopgaver for industrien og udviklingen heri.
Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen
Mere end en halv million danske børn og unge og omkring 50.000 ansatte tilbringer en stor del af deres tid i skolen. En lang række undersøgelser viser imidlertid, at indeklimaet i en stor del af de danske skoler er dårligt.
Cybersikkerhed
Risikoen for cyberangreb lurer i alle nye installationer. Derfor er det vigtigt at sætte sig ind i udviklingen for at kunne rådgive kunden og se nye forretningsmuligheder, konkluderer ny rapport.
IOT-Analyse
Installationsbranchens potentialer og kompetencebehov i forhold til IOT data analytics. Analysen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Elektrificering
Elektrificering forventes at være en af hjørnestenene i den grønne omstilling og en udvikling, der kan få stor indflydelse på installationsfagenes arbejdsopgaver.
Med teknik skal CO2 fordrives
Anbefalinger til prioriteringer i den danske klima- og energipolitik fra Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne.
Elbranchens Vision 2025
Visionen er blevet til gennem en række workshops med bred inddragelse af TEKNIQs medlemsvirksomheder og Dansk El-Forbunds medlemmer.
Installation 4.0
Teknologiske tendenser med betydning for installationsbranchen frem mod 2025.
Nye muligheder i Installation 4.0
I denne rapport har vi samlet indtryk og konklusioner fra drøftelserne om, hvordan branchen tackler ny teknologi.
Markedsanalyser og løn