Politik

TEKNIQ Arbejdsgivernes politiske dagsordener og forslag.

TEKNIQ Arbejdsgivernes formål er at skabe værdi for samfundet og medlemmerne gennem interessevaretagelse og medlemsservice.