Arbejdsmarked

Danmark har et moderne og velfungerende arbejdsmarked. Det er afgørende for både lønmodtagere og virksomheder. Det danske arbejdsmarked sikrer, at lønmodtagerne har den nødvendige beskyttelse, og at de trygt kan søge og skifte jobs. Samtidig sikrer det, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er til gavn for den enkelte, for virksomhederne og for samfundsøkonomien.

TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder for:

At flere kommer i arbejde. Danske virksomheder skal have kvalificeret arbejdskraft til rådighed. For et stærkt erhvervsliv giver mulighed for, at flere får et godt og langt arbejdsliv med alle de positive følger, der kommer ved at være i stand til at kunne forsørge sig selv og indgå i et fællesskab.
Arbejdsmarked