Uddannelse

TEKNIQ Arbejdsgiverne udvikler og fremtidssikrer erhvervsuddannelserne, så dansk erhvervsliv har den fornødne arbejdskraft i mange år frem.

TEKNIQ Arbejdsgiverne arbejder for:

At virksomhederne nu og i fremtiden skal kunne uddanne og tiltrække kvalificerede medarbejdere, og arbejdsmarkedet skal indrettes, så det bliver mere attraktivt at arbejde og opkvalificere sig – fordi det er forudsætningen for, at Danmark kan klare sig i den internationale konkurrence.
Uddannelse