Funktionærer

HK

Der benyttes ingen særlige blanketter ved afskedigelse af funktionærer.

Funktionærer

Opsigelse fra virksomhedens side

  • Der gælder ingen regler om varsling for midlertidige arbejdsforhold, der varer under en måned. 
  • De første 6 måneder af ansættelsen kan medarbejderen blive opsagt med 1 måneds varsel. Efter 5 måneder skal opsigelsen varsles med 3 måneder. Opsigelsesvarslet forhøjes med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog højst til 6 måneder. 
  • Varslingen skal ske i udgangen af måneden før. Ønsker man fx at opsige en medarbejder med 4 måneders anciennitet med virkning fra 1. marts, skal det meddeles i udgangen af januar.
  • Opsigelse skal være meddelt skriftligt i måneden før opsigelsesvarslet begynder at løbe. Hvis funktionæren ønsker det, skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om årsagen til afskedigelsen.

Prøvetid
Hvis der de første 3 måneder er aftalt prøvetid, skal opsigelse ske med mindst 14 kalenderdages varsel. 

Ejerskifte
I en virksomhed der skifter ejer medregnes ansættelsestiden før ejerskiftet. 

Opsigelse fra funktionærens side

  • Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel. Opsigelsen skal være meddelt senest sidste dag i måneden før den måned, som betragtes som varslingsmåneden.
  • Det gælder ikke ansættelsesforhold som er af midlertidig karakter, og ikke vedvarer over 1 måned, eller er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder. Dog kan der ved skriftlig kontrakt træffes bestemmelse om længere opsigelsesvarsel. Dette skal være under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende.

Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.