Ferie, fridage, fritvalg og omsorgsdage

Omsorgsdage
Børneomsorgsdage

Medarbejdere med ni måneders anciennitet har ret til to børneomsorgsdage per ferieår.

Læs mere
Ferie
Ferieregler, løn og feriepenge

Find ferieplan for 2018-2019 og læs om ferieregler og feriepenge.

Læs mere
Feriepenge
Feriegaranti

Medarbejdernes feriepenge forbliver i virksomheden indtil ferien skal holdes. TEKNIQ garanterer for feriepenge og SH-godtgørelse.

Læs mere
Ferier og fridage
Søgnehelligdage, feriefridage og fritvalgsordning

SH-dage, Grundlovsdag, 1. maj og frit valg. Få styr på, hvad det betyder.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.