Sygdom

Sygdom betyder oftest fravær - både til lægebesøg eller i en længere periode. Få styr på alt fra fraværsregistrering til sygeløn.

Sygemelding
Sygemelding og dokumentation

Virksomheden bør indskærpe sine regler for sygemelding og dokumentation, sådan at disse er klare for alle ansatte i virksomheden.

Læs mere
Sygefraværssamtale
Sygefraværssamtaler

Du skal som arbejdsgiver indkalde sygemeldte medarbejdere til en sygefraværssamtale indenfor de første 4 fraværsuger.

Læs mere
Bliv medlem
Om mulighedserklæring

Selv om en medarbejder er syg, behøver vedkommende ikke være 100 % uarbejdsdygtig. Det er filosofien bag mulighedserklæringen.

Læs mere
Tilskud til lærlinge
Dagpenge og refusion

Hvornår har din medarbejder ret til sygedagpenge og hvordan får du refusion? Læs også om sygedagpengeforsikring.

Læs mere
Sygeløn
Sygeløn

Overenskomsten bestemmer, hvornår medarbejderen har ret til løn under sygdom - og hvor længe.

Læs mere
Lægebesøg og ambulant behandling
Lægebesøg og ambulant behandling

En medarbejder, der i arbejdstiden skal på et almindeligt besøg hos sin læge, tandlæge eller speciallæge eller lignende, har ikke ret til betaling for den tid, fraværet varer.

Læs mere
Barns første sygedag
Barns første sygedag

Medarbejderens overenskomst eller den enkeltes ansættelsesaftale bestemmer retten til fravær og betaling i forbindelse med barnets første sygedag.

Læs mere
kronisk sygdom
Kronisk sygdom - § 56-aftale

En § 56-aftale er en aftale, som indgås mellem medarbejderen og virksomheden.Aftalen giver virksomheden ret til refusion fra kommunen fra første fraværsdag, hvis medarbejderen er sygemeldt pga. langvarig eller kronisk lidelse.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.