Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Dagpenge til medarbejdere med risiko for coronasmitte

Flere virksomheder har oplevet problemer med at få refunderet sygedagpenge til medarbejdere, som af deres læge er blevet opfordret til at gå i isolation for at undgå coronasmitte.

Disse medarbejdere var nemlig ikke omfattet af den dagpengedækning, som blev givet til medarbejdere, der havde været udsat for smitte eller havde opholdt sig i et risikoområde. 

Typisk er der tale om medarbejdere med livsstilssygdomme, luftvejsproblemer eller organtransplanterede, som vil blive særligt hårdt ramt, hvis de bliver smittet.

Regeringen har nu foreslået en ændring af sygedagpengeloven, så der fremover kan gives dagpengedækning til disse medarbejdere. 

Loven træder i kraft, når den offentliggøres – formodentlig fredag den 22. maj eller mandag den 25. maj – og gælder til udgangen af august 2020. Det er dog en forudsætning, at der er afgivet en lægeerklæring, som dokumenterer behovet for, at den pågældende ikke møder på arbejde.

Lovændringen dækker et ”hul” i virksomhedernes mulighed for dagpengedækning, men desværre har der ikke været politisk vilje til at lade den dække med tilbagevirkende kraft. 

TEKNIQ Arbejdsgiverne forudser derfor en række fagretlige sager, hvor virksomhederne kræver sygeløn tilbagebetalt, hvis den er udbetalt under forkerte forudsætninger.

For yderligere spørgsmål kan du kontakte Arbejdsmarkedsafdelingen på telefon 4343 6000.

Læs også spørgsmål/svar om coronasituationen her.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.