Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Sådan fungerer den midlertidige lønkompensation

Regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedet parter, som betyder, at lønmodtagere på det private arbejdsmarked kan få lønkompensation på 75-90 procent, når de ansatte ikke kan udføre deres opgaver på baggrund af coronaudbruddets økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Her kan du se, hvordan den midlertidige lønkompensation fungerer.

Den nye trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter åbner mulighed for hjemsendelse af medarbejdere med delvis lønkompensation.

Kompensationen for timelønnede udgør 90 pct. af timelønnen, dog max. 26.000 kr. pr. måned. For funktionærer er kompensationen 75 pct. af lønnen, dog max. 23.000 kr. pr. måned.

Hjemsendelsen med løn kan ske med dags varsel og kan maksimalt vare i tre måneder frem til 9. juni. Under hjemsendelsen skal medarbejderen holde fem dages ferie/feriefridage/afspadsering, hvor der ikke udbetales løn.

Derudover arbejder TEKNIQ Arbejdsgiverne på at lave aftaler med Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal om hjemsendelse af medarbejdere på dagpenge i det omfang, virksomhederne ikke kan komme ind under trepartsaftalen – for eksempel fordi man ikke kan hjemsende 30 pct. af medarbejderne.

Dansk Arbejdsgiverforening har sammensat en vejledning til, hvordan lønkompensationen fungerer. 

Se vejledningen her!

Læs flere spørgsmål/svar her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.