Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Aftale om arbejdsfordeling indgået på alle TEKNIQ Arbejdsgivernes timelønsoverenskomster

Ny aftale mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og forbundene giver adgang til op til 80 procents arbejdstidsnedsættelse i forbindelse med midlertidig arbejdsfordeling grundet COVID-19 på Industri- og VVS-overenskomsten, Elektrikeroverenskomsten, El-Fagets Funktionæroverenskomst og VVS-overenskomsten.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er blevet enige med alle de involverede forbund (Dansk El-Forbund, Dansk Metal, Blik & Rør samt 3F) om aftaler om arbejdsfordeling, som i videst muligt omfang skal forhindre, at udbruddet af COVID-19 og dets konsekvenser ender med afskedigelser.

Aftalerne giver mulighed for, at den enkelte virksomhed lokalt kan aftale at nedsætte arbejdstiden med op til 80 procent for personer, som er omfattet af den midlertidige arbejdsfordelingsordning. Lokalaftalen skal indgås med en tillidsrepræsentant eller med den lokale afdeling/kreds, som er tilknyttet det pågældende forbund.

Det fremgår af aftalerne, at arbejdstidsnedsættelsen, når denne er på mere end 50 procent, som udgangspunkt skal placeres som hele dage. Det vil dog være muligt for de lokale parter at aftale, at arbejdstidsnedsættelsen i stedet fordeles på et antal timer på en enkelt dag i hver 4-ugers cyklus for at få det samlede antal timer til at passe med den procentdel, arbejdstiden er nedsat med.

Aftalerne gælder for virksomheder, der er omfattet af enten Industri- og VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Metal, Blik & Rør og 3F, Elektrikeroverenskomsten/El-fagets Funktionæroverenskomst mellem TEKNIQ Arbejdsgiveren og Dansk El-Forbund eller VVS-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Blik & Rør, Dansk Metal og 3F.

De nye aftaler gælder indtil den 31. december 2021. Parterne er dog enige om, at aftalen kan tages op til fornyet drøftelse, hvis der sker ændringer i trepartsaftalen eller i lovgivningen om midlertidig arbejdsfordeling i aftalens løbetid.

Se aftalerne og de tilhørende oplæg til lokalaftaler her:

Elektrikeroverenskomsten

» Organisationsaftale på el-området

» Oplæg til lokalaftale på el-området [download]

VVS-overenskomsten

» Organisationsaftale på VVS-overenskomsten

» Oplæg til lokalaftale på VVS-overenskomsten [download]

Industri- og VVS-overenskomsten

» Organisationsaftale på Industri- og VVS-overenskomsten

» Oplæg til lokalaftale på Industri- og VVS-overenskomsten [download]


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.