Medlemsnyt: Arkiv

 • 10 jul 2020

  Lærlinges ferie ved overgang fra gammel ferielov til ny ferielov

  Der er ikke specielle overgangsregler for lærlinge i forbindelse med overgangen fra gammel ferielov til den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.
 • 08 jul 2020

  Vejledninger for COVID-19 test af vandrende arbejdstagere

  Regeringen har offentliggjort sin strategi for test og karantæneregler for vandrende arbejdstagere. Det har resulteret i tre vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet. Én af generel karakter, én som retter sig mod arbejdsgiverne, og én som retter sig mod lønmodtagerne.
 • 08 jul 2020

  Korrektion vedrørende fritvalgsopsparing til lærlinge

  I forhold til medlemsorienteringen af 16. april 2020 vedrørende hovedelementerne i den nye elektrikeroverenskomst 2020-2023 var der angivet en forkert fritvalgsprocent for lærlinge (i punkt 15).
 • 08 jul 2020

  Virksomheder kan søge om nedsat merbidrag til praktikplads-AUB

  I den forskudsopgørelse, AUB netop har sendt, fremgår det, om virksomheden kommer til at betale merbidrag til praktikplads-AUB for 2020.
 • 07 jul 2020

  Genindtræden af afspadseringspligt

  I både Elektrikeroverenskomsten og VVS-overenskomsten er der regler om afspadsering af overarbejde, hvis indhold afhænger af den aktuelle ledighed. Tilsvarende regler findes ikke i Industri- og VVS-overenskomsten, hvorfor der ikke sker ændringer på dette overenskomstområde.
 • 02 jul 2020

  Nye anbefalinger for coronatest af udenlandske medarbejdere

  Regeringen har i dag offentliggjort en ny teststrategi for medarbejdere, der ikke har fast bopæl i Danmark.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.