Medlemsnyt: Arkiv

  • 01 maj 2020

    Aftalen med Dansk Metal og 3F om hjemsendelse på dagpenge forlænges ikke

    De medarbejdere, som var omfattet af aftalen, kan ikke længere hjemsendes midlertidigt

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.