Vvs-energiuddannelsen

vvs-uddannelsen

Vvs-branchen har mange forskellige forretningsområder og opgaver, fx installation og service på traditionelle vand, afløb og varmesystemer i boliger.

Ny vvs-energiuddannelse 2020, gældende pr. 1. august 2020

VVS-energiuddannelsen er forbedret, så vvs-energilærlingene fremover får et højere niveau i de faglige og tekniske kompetencer, der kræves for at følge den nyeste teknologiske udvikling samt for at imødekomme virksomhedernes behov for kompetente medarbejdere på vejen til den grønne omstilling.

Vvs-energilærlingen bliver bedre til at håndtere den nye teknologi og den grønne dagsorden. De får forståelsen for digitalisering, IoT, sensorteknologi, klimasikring, cirkulært byggeri og viden om, hvordan det kommer til at påvirke fremtidens vvs-energi- og blikkenslageropgaver.

Endvidere fokuseres der mere på kundeservice og kvalitetssikring.

Kompetenceniveauet hæves markant på vvs-energiuddannelsen, og der er gældende for både grundforløb 2 og hovedforløb på alle fire specialer.

På grundforløb 2, hvor undervisningen bliver tematiseret, sikres det, at lærlingen får kompetencer og viden fra alle vvs- og energiuddannelsens fire specialer. Et nyt fag ”Erhvervsinformatik” skal være med til at øge forståelsen for digitalisering og teknologi, samt endnu et nyt fag ”Gnistproducerende værktøj” (varmt arbejde); hvor certifikatet vil være obligatorisk.

På hovedforløbene i alle fire specialer er der i særdeleshed fokus på den grønne klimadagsorden, hvor styring og regulering, automatik og IoT vil være hovedpunkterne, sammen med varmepumper og fjernvarme i stedet for de nuværende gas-og oliefyr.

En lang række certifikater vil blive gjort obligatoriske på specialerne. Det gælder blandt andet køle- og fjernvarmecertifikaterne på energispecialist, mens VENT-ordningen og kølecertifikaterne bliver obligatoriske på ventilationsteknikerspecialet.

Undervisning i varmepumper vil være obligatorisk på både installationstekniker og energispecialist. Niveauet skal være så højt, at lærlingene på energispecialist efterfølgende kan bestå VE-modulet på et erhvervsakademi.

På specialet blikkenslager og vvs - hvor der nu er flere valgfrie undervisningsuger - er der mulighed for at specialisere sig yderligere indenfor blik- eller installationsdelen, som det passer virksomhed og lærling bedst.

Der lægges også her vægt på fremtiden med blandt andet energiproducerende tag- og facadeelementer samt digitaliserede CNC-maskiner til blikopgaverne.

Læse mere om de enkelte uddannelser i pjecerne i højre side.Senest opdateret 08-06-2021

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.