Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

2333 9128

Individuelle vandmålere skal sikre energibesparelser

Inden udgangen af 2016 skal alle etageejendomme have installeret individuelle varmtvandsmålere, hvis det er økonomisk rentabelt og teknisk muligt.

Hvis man er bosat i en lejlighed og har hang til lange, varme brusebade, skal man forberede sig på en ekstraregning i det nye år, mens nøjsomme ”lyn-badere” kan vente en besparelse. Fra 1. januar skal alle etageejendomme (og flerfamilieejendomme) nemlig have installeret individuelle varmtvandsmålere i samtlige lejligheder. Det fremgår af den nye målerbekendtgørelse BEK nr. 563, som trådte i kraft den 5. juni 2014.

Målet med overgangen fra kollektiv til individuel afregning af varmtvandsforbruget er at få danskerne til at spare på energien. En række forsøg og undersøgelser viser, at vi er mere tilbøjelige til at slukke for det varme vand, når vi udelukkende skal betale for det vand, vi selv bruger, frem for at betale en andel af en hel ejendoms samlede forbrug. Ifølge Målerbekendtgørelsen resulterer installation af individuelle målere i gennemsnit i vandbesparelser på mellem 20 og 25 procent.

Birger T. Christiansen, der er teknisk konsulent i TEKNIQ, mener, det er naturligt at individuelle målere giver vandbesparelser.

– Koblingen mellem vandforbruget og de penge, du skal have op af lommen, bliver pludselig mere konkret, når du får en individuel måler. Det er noget andet end at skulle betale til en fælleskasse, du har et distanceret forhold til, siger han.

Skal være rentabelt

Det ny krav om individuelle vandmålere gælder ikke, hvis det ikke er ”teknisk gennemførligt” eller ”omkostningseffektivt” at installere målerne.

Med teknisk gennemførligt menes, at målerne kun skal installeres, når det ikke kræver ændring eller rekonstruktion af installationens rør eller bygningens vægge.

Omkostningseffektivt skal forstås sådan, at målerne kun skal installeres, hvis besparelsen i de individuelle måleres levetid overstiger investeringen.

Birger T. Christiansen forklarer, at spørgsmålet om, hvorvidt det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt at installere individuelle vandmålere typisk afhænger af alderen på den enkelte bygning.

– I bygninger opført efter 1980 vil vandinstallationen typisk være på lejlighedsniveau (vandret fordelt), og der vil ofte være monteret et passtykke. Det gør monteringen af en varmtvandsmåler i hver lejlighed forholdsvis enkel – både teknisk og økonomisk. I ældre bygninger med stigestrenge i både køkken og bad (lodret fordelt) vil det være problematisk, fordi det ofte vil være nødvendigt, at montere tre målere i den enkelte lejlighed. Dermed bliver etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger nemlig meget høje, og besparelserne kan formentlig ikke dække etableringsomkostningerne, konstaterer Birger T. Christiansen.

Det er bygningsejerens ansvar at vurdere betingelsen om omkostningseffektivitet. I andelsboligforeninger er det bestyrelsens ansvar, og i ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.