Aftrædelsesinterview

Sygefraværssamtale

Aftrædelsesinterviewet er et redskab, som har til formål at give virksomheden indsigt i den tidligere medarbejders overvejelser omkring afskeden, og vil typisk være lettest i de situationer, hvor det er medarbejderen selv, der har søgt andre udfordringer.

Et aftrædelsesinterview er en fortrolig samtale, der finder sted mellem en fratrædende medarbejder og en leder, inden medarbejderen forlader virksomheden. Oftest vil det være medarbejderens nærmeste leder, der står for samtalen. For en mere åben dialog kan man med fordel lade en leder et niveau over nærmeste leder forestå samtalen.

Indblik

Interviewet giver virksomheden et indblik i medarbejderens oplevelser og erfaringer, hvilket gør virksomheden i stand til at være mere troværdig over for eksisterende og kommende kollegaer og dermed bedre til at fastholde dem. Samtidig øges sandsynligheden for, at den fratrædende medarbejder vil blive ambassadør for virksomheden eller overveje på et senere tidspunkt at vende tilbage til virksomheden. 

Det at kunne sige farvel til medarbejdere på den gode måde kan altså være en gevinst for virksomheden på længere sigt. 

Aftrædelsesinterviewet skal bruges til at gøre status samt til at samle op på erfaringer i forhold til den formelle ansættelseskontrakt og den psykologiske kontrakt mellem virksomheden og medarbejderen. Interviewet afholdes med alle fratrædende medarbejdere - uanset årsagen til at de forlader virksomheden. 

Interviewet er typisk lettest i de situationer, hvor det er medarbejderen selv, der har søgt andre udfordringer, da denne person er interesseret i at videndele. 

Varige relationer

Varige relationer – et begreb fra forhandlingsteknik - er ligeledes et af nøgleordene i forbindelse med aftrædelsesinterview. I vores branche mødes vi ofte igen - ved forhandlingsbordet, i en anden virksomhed eller på et kursus. Når man har sagt pænt farvel uden at have smækket med dørene, bliver det lettere at se hinanden i øjnene igen i en anden sammenhæng. 

Interviewguide

En vis standardisering af aftrædelsesinterview gør det muligt at sammenholde fratrædelsesårsager på tværs af forskellige afdelinger og danne sig et samlet overblik. 

Guiden kan inddeles i følgende kategorier: 
 • Praktiske informationer (afdeling, stillingsbetegnelse, anciennitet, m.m.). 
 • Årsagen til fratrædelsen. 
 • Samarbejdsrelationer - herunder 
 • interne/eksterne interessenter 
 • kollegaer 
 • nærmeste leder 
 • Virksomhedens image 
 • Lønpakken etc. 
 • Faglige udfordringer 
 • Opfyldelse af forventninger medarbejderen havde til virksomheden. 
 • Andet relevant (knyttet til den konkrete situation) 
TEKNIQ Arbejdsgiverne har udarbejdet et skema, som kan anvendes til et aftrædelsesinterview.

Det kan være en god idé at udlevere skemaet et par dage før samtalen finder sted til den aftrædende medarbejder.

Afsæt minimum en ½ time til samtalen og udprint selv en kopi af aftrædelsesskemaet til egne notater til samtalen. 

Opsamling af erfaring

Virksomheder, der prioriterer tid til erfaringsopsamling, kan på den baggrund optimere processer og få vigtigt input til både rekruttering, ledelse og fastholdelse. Derudover kan virksomheden fastholde succeserne og guldkornene, så man ikke i ren uvidenhed laver om på det, der er mest populært.

Bjørn Hove

Bjørn Hove

Konsulent

bho@tekniq.dk

7742 4241

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.