Ansættelseskontrakter

Elinstallatøruddannelsen
Ansættelse på eloverenskomsten

Læs her om elektrikeroverenskomstens bestemmelser og de forskellige ansættelsesformer.

Læs mere
VVS-installatøruddannelsen
Ansættelse på vvs-overenskomsten

Ansættelse af en VVS-arbejder følger overenskomsten, og til de forskellige ansættelsesformer hører specifikke kontrakter.

Læs mere
Ansættelse på Industri- og vvs-overenskomsten (tidl. Arbejdsgiverne-medlemmer)

Timelønnede, funktionærer, funktionærlignende medarbejdere og lærlinge/elever.

Læs mere
HK
Ansættelse på HK-overenskomsten

Som medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne er dine HK-ansatte ikke automatisk omfattet af HK-overenskomsten.

Læs mere
Ansættelse på TL-overenskomsten

Læs om ansættelse af tekniske funktionærer, som arbejder inden for projektering, udvikling, konstruktion, design, planlægning og styring.

Læs mere
Ansættelse af ledere

Der er forskellige ansættelseskontrakter afhængigt af, om din medarbejder er medlem af Lederens Hovedorganisation eller ej.

Læs mere
Samarbejde
Ansættelse af medarbejdere uden overenskomst

Læs om ansættelsen af medarbejdere uden en kollektiv overenskomst.

Læs mere
Kontorbyggeri
Ansættelse på El-Fagets Funktionæroverenskomst

TEKNIQ og Dansk El-Forbund har ved overenskomstfornyelsen i 2017 indgået en ny overenskomst for elektrikere og medarbejdere med anden elteknisk erhvervsuddannelse, som højeste uddannelsesniveau, der er beskæftiget med teknisk bistandsydelse indenfor funktionærlovens dækningsområde.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.