Formålet med denne analyse er at give medlemmerne en fornemmelse for, hvilken vej udviklingen i markedet bevæger sig. Dette kan være til gavn ved budgettering og beslutning om ekspansion - eller det modsatte.

Analysen er primært baseret på tal fra TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse, Danmarks Statistik, A-kasserne på installationsområdet samt offentliggjorte analyser fra andre aktører og analytikere.